سرامیک عنصری است ساخته شده از خاک سفید که از ترکیبات مختلف کائولن، بالکلی و فلدسپات و ... به دست می آید.

سرامیک سازی:

سرامیک عنصری است ساخته شده از خاک سفید که از ترکیبات مختلف کائولن، بالکلی و فلدسپات و ... به دست می آید. این هنر صنعت باتوجه به وجود منابع خاک چینی و همچنین حرفه سفالگری در شهرستان میبد استان یزد از دیرباز علاقه مندان فراوانی داشته است. سرامیک های میبد از لحاظ تنوع نقش و رنگ و کیفیت (لعاب و بدنه) از جمله تولیدات برتر کشور می باشند. نقوش سرامیک میبد تداوم یافته از فرهنگ غنی مردم این شهرستان و بیشتر نقوش مرتبط با سفال میبد می باشد.

   تاریخ ثبت: 1393/08/26     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |